กลับจากพระราชวัง Peterhof เราก็เดินมาชมโบส์ถหยดเลือด (The Church of the Resurrection of Christ) ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกันค่ะ โบส์ถหยดเลือด สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งสร้างบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ ใกล้กับคลอง Griboyedov โบส์ถหยดเลือดแห่งนี้สร้างจากเงินบริจาคของชาวรัสเซีย เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสกพร้อมกับรูปภาพโมเสกขนาดใหญ่ เสียดายที่เรามาถึงตอนเย็น โบส์ถปิดไปแล้ว อดเข้าชมความงดงามภายในโบสถ์กันเลยค่ะ

ถนนช้อปปิ้ง
ขายของที่ระลึกตามข้างถนน
คลอง Griboyedov ทางเดินไปโบสถ์หยดเลือด
โบสถ์หยดเลือด ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ
คนรัสเซีย จะเดินมาชวนเราถ่ายรูปแล้วก็คิดตังค์นะคะ
ด้านข้างฝั่งpark
แวะมาชม park ด้านข้าง

บูทขายขนม